Ønsker du at barna dine skal lære seg kvensk?

Kvensk språksenter i Vadsø skal arrangere mange forskjellige aktiviteter for alle aldre i Varanger-området i løpet av våren 2019. To av aktivitetene er språkdusj og språkbad, og nå har du mulighet til å være med å planlegge innholdet i dem!

Hvis du ønsker at barna dine skal lære seg kvensk, er de to aktivitetene en god mulighet for det. Begge av dem er planlagt for barn og barna lærer kvensk gjennom bland annet rim og regler, korte fortellinger og sang. Språkdusj er en aktivitet rettet mot barn som ikke kunne kvensk fra før. Undervisningsspråket er norsk. På språkbadet er undervisningsspråket kvensk og da må barn kunne kvensk fra før.

Hvis du ønsker at barna dine skal delta på aktivitetene, kan du allerede gi beskjed til oss om det! Kontakt oss og gi litt informasjon om barna dine. Hvor gamle de er og snakker de allerede kvensk? Snakker dere kvensk hjemme eller kanskje kan besteforeldre kvensk? Med svaret ditt kan vi begynne å planlegge aktiviteter som er best tilpasset dine barn.

En offisiell påmelding kommer i løpet av våren 2019.

Kontakt oss på e-post: postmottak@kvenskspraksenter.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: