Språkbloggen: Flerspråklighet – trussel eller mulighet?

Velkommen til språksenterets første blogginlegg! Vi prøver å gi ut tekster både på norsk og på kvensk en gang hver måned. Bloggeren er språksenterets egen daglige leder Mari Keränen.

Vi som skriver bloggen er finskspråklige og språkfeil på norsk vil forekomme. 

Det er ikke altfor lenge siden man påstod at barna blir skadet av å lære seg flere språk samtidig, imidlertid viser nyere forskning at dette ikke er riktig. I vitenskapsfeltet nevrolingvistikk – en kombinasjon av psykologi, psykiatri, medisin og lingvistikk – forsker man blant annet på det som skjer i hjernen på en person som behersker flere språk parallelt. Forskningen her viser at til tross for et mindre ordforråd i de beherskede språk har man desto større nytte av flerspråklighet i større skala.

Ellen Bialystok, professor i psykologi ved York University, er en anerkjent forsker som med sine tverrvitenskapelige forskningsgrupper har bevist at flerspråklighet blant annet gir bedre evne til å løse flerdimensjonale problemer som krever bruk av begge hjernehalvdeler samtidig, noe som enspråklige ikke nødvendigvis lykkes til å løse i det hele tatt[1]. Bialystok med sine kolleger har også bevist at flerspråklighet forebygger demens i senere alder.

Ifølge flere studier er barne- og ungdomstiden den beste alderen for å lære seg nye språk. Da er hjernen mest fleksibel og mottakelig for nye saker. I tillegg er det slik at desto yngre barnet er, dess færre fordommer har han/hun.

Man kan lære barn nye språk gjennom lekestunder, sanger, og enkle rim og regler. Den enkleste formen for predisponering til nye språk kalles for språkdusj, og krever ikke tidligere kunnskaper i det nye språket. Språkdusj kan være en fritidsaktivitet for hele familien etter arbeidstid. Neste nivå heter språkbad, der alle hverdagsaktiviteter skjer mest mulig på det nye språket, mens førstespråket bare brukes som hjelpespråk. Barna kan svare på sitt førstespråk, og vil i sin tid begynne å snakke på det nye språket. I språkreir brukes bare det nye språket i alle aktiviteter og barna blir utsatt for det nye språket hele dagen. Språkbad og språkreir arrangeres vanligvis i barnehagene.

Mari Keränen
Daglig leder / Sentterin johtaaja
Vadsø kvenske språksenter – Vesisaaren kväänin kielisentteri
mari.keranen(at)kvenskspraksenter.com


 

[1] https://lcad.lab.yorku.ca og Bialystok et al. (2012): Bilingualism: Consequences for Mind and Brain. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3322418/
Bilder er fra internet.
Bildet av Mari (c) Varanger museum/Monica Milch Gebhardt

Leave a Reply

%d bloggers like this: