Raymond Olufsen ansatt som daglig leder for Vadsø kvenske språksenter

Raymond Olufsen

Etter en lengre søknadsprosess har Kvensk Språksenter i Vadsø, funnet sin nye daglige leder i Raymond Olufsen. Raymond ble tilsatt i stillingen i slutten av november 2019, og tiltrådte i stillingen fra 20. Januar 2020.

Forfedrenes vandring

Raymond Olufsen har røtter fra Skallelv og Henningsvær i Lofoten. Hans finske aner kom til Kallijoki rundt 1860 fra Kittilä i nord Finland. Her bosatte de seg sammen med andre innvandrere fra Tornedalen i Sverige og nordlige deler av Finland. I 1825 ble Gàllojohka registrert som en samisk bygd med 19 innbyggere. Disse forsvant i perioden fram til 1855 da ingen av de 25 innbyggerne regnet seg som samiske.

Olufsen har vokst opp i Båtsfjord kommune og bodde det meste av sine ungdomsår i Alta. Her var han involvert i musikk og arrangørmiljøet ved siden av datastudier og jobb i utelivsbransjen. Raymond jobbet som daglig leder for Barila Pub AS i 2004-2005. I samme periode var han en aktiv musiker og var med i flere prosjekter som; Pink Sabbath, Slogstorm, Buns of Steel og Suspira.

I 2006 begynte Olufsen å jobbe som lærer ved Båtsfjord private videregående skole. Her underviste han i fagene matematikk, geografi og naturfag. I 2007 flyttet Raymond til Oslo hvor han startet i nye studier ved Markedshøyskolen Campus Kristiania. Her fullførte han en bachelorgrad i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Ved siden av studiene fortsatte han å jobbe som pedagog og konsulent innen privatskoler. Her høstet han erfaring fra Steiner pedagogikk og gjorde seg på et tidlig tidspunkt kjent med vurdering for læring teknikkene.

Etter langt flere år i Oslo enn han hadde planlagt begynte Olufsen å lengte hjem til nord igjen. Årene i sør hadde vekket en hjemlengsel til folket og kulturen. I 2014 startet han å jobbe for Kirkens Bymisjon i Oslo. Her jobbet han opp mot romani befolkningen og oppdaget etterhvert at han hadde et øre for språk. Dette gjorde etterhvert at Olufsen fikk et ønske om å reise tilbake til Finnmark igjen og lære seg språkene fra sitt hjemfylke. Finnmark er unik i norsk sammenheng da fylket alltid har hatt flere språk i daglig talen. Man kan selvfølgelig også ta med deler av Troms i denne sammenligningen.

Siden september 2019 har Olufsen også vært en fast programleder for Radio Nord Norge, hvor han har vært å høre i musikkprogrammene Vidda Cruising og Hardråkk & Kaffe. Med sitt nye engasjement vil Raymond nå bli bidragsyter til kvenske nyhetsinnslag på Radio Nord Norge og Ruijan Kaiku podcast. I tillegg til sine bidrag til de ulike radiokanalene vil Olufsen også starte sin egen personlige blogg hvor han vil dele av sine erfaringer i oppdagelsen av sin kvenske identitet.

Raymond gleder seg til å ta fatt på arbeidet, og ser frem til å utvikle språksenteret i samarbeid med lokale aktører og andre språksentre i regionen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: