Språkbad

Språkbad

Språkbad er en vitenskapelig utviklet metode for å fremme to- og flerspråklighet. Det hele begynte på 1980-tallet i New Zealand hos maorier, der småbarn som ikke kun maorisk lærte seg språket av besteforeldrene. I svenskspråklig Finland brukte man samme metode i barnehager, der finskspråklige barn “ble badet” i svenskspråklig miljø, med suksess. Metoden har senere blitt brukt mye i ulike minoritetssamfunn.

Språksenteret kan organisere språkbad i samarbeid med interesserte barnehager 1–2 ganger per uke som en 1–2 timers sang- og lekestund.

Kielikylpy

Kielikylpy oon tietheelisesti kehitetty ja tutkittu metodi, jolla eesautethaan kaksi- ja monikielisyyttä. Kaikki alko Uuessa-Seelannissa 1980-luvula maoriminoriteetin tykönä, ko pikkulapset jokka ei osanheet maorikieltä opithiin kieltä isovanhimiitten kans. Suomenruottalaiset käytethiin sammaa metodii lastentarhaassa ko lapset ”kylvethiin” ruottinkielisessä miljöössä, ja se onnistu hyvin. Metodii oon hiljemin käytetty paljo minoriteettiyhtheyksissä.

Kielisentteri saattaa järjestäät kielikylvyn yhtheistyössä kiinostuneitten lastentarhaitten kans 1–2 viikossa yhen eli kahen tiiman laulu- ja leikkiaktiviteettina.

 

%d bloggers like this: