Språkdusj

Språkdusj

Språkdusj er en «lettere» form for språkundervisning til barn som ikke har tidligere kunnskaper i minoritetsspråk, i dette tilfellet kvensk. Kvensk Institutt var først ute med språkdusj i kvensk da Anna-Kaisa Räisänen underviste en gruppe barn med kvensk bakgrunn som en forberedende tiltak, med språkbad og eventuelt språkreir som mål.

Man begynner med enkel sang, rim og regler, spill og lek, og undervisningsspråket er norsk. Så etter hvert klarer barnene å forstå også enkle setninger som har med hverdagen å gjøre. Språkdusj er en aktivitet som språksenteret tilby som en fritidsaktivitet på kveldstid for hele familien.

VÅR 2019:
11.4. kl 17.00-17:30: Den første språkdusjen for familier på Vadsø museum – Ruija Kvenmuseum: På den første språkdusjen blir vi kjent med hverandre og lærer å presentere oss selv på kvensk.

25.4. kl 17.30: Språkdusj for familier på Vadsø museum – Ruija Kvenmuseum.

2.5. kl 17.00: Språkdusj for familier på Vadsø museum – Ruija Kvenmuseum.

23.5. kl 17.00: Språkdusj for familier på Vadsø museum – Ruija Kvenmuseum.

4.6. kl 17.00: Språkdusj for familier på Vadsø museum – Ruija Kvenmuseum.

18.6. kl 17.00: Språkdusj for familier på Vadsø museum – Ruija Kvenmuseum.

Vi har også holdt språkdusj for en barnehagen på dagstid.

HØST 2019:

29.8. kl 18.00: Språkdusj for familier på Vadsø museum – Ruija Kvenmuseum.

Kielidyssi

Kielidyssi oon «kevveempi» muoto kielenopetuksesta lapsile jokka ei ei ossaa vielä minoriteettikieltä, tässä taphauksessa kväänii. Ensimäinen kielidyssi piethiin Porsangissa, missä Anna-Kaisa Räisänen Kainun Institutista opetti kväänitaustaiselle lapsiroikale/joukole valmistaavaana toimena ko mooli oli aloittaat kielikylpy ja piian jopa kielikylpy.

Kielidyssi alkkaa simppeleillä lauluila, riimiilä ja reekeliilä, leikeilä ja pelliilä, ja opetuskieli oon ruija. Vähitellen lapset alethaan ymmärttäät arjen simppeliitä setninkiitä. Kielisentteri saattaa järjestäät kielidyssin vappaa-ajan toimintana ilta-aikhaan koko perheele.

%d bloggers like this: