Norske Kveners Forbund – NKF

 

“Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.”

“RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.”

Forbundstyre:

Hilja Lisa Huru
Leder
E-post: hilja@kvener.no
Telefon: +47 920 92 003

Jan Daleng 
Nestleder
Epost: jan@kvener.no
Telefon: +47 913 44 184

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund ble etablert 4.-5. desember 1987. RK – NKF er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. Forbundet har i underkant av 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvvaa kväänitten intressit koko maasa. Liitola oon kohta 1000 jäsenettä. Liithoon kuuluu aktiivisiä paikalisosastoia koko maasa ja yksi nuorisoorganisasjuuni. Usseimmat yhistykset ollhaan Pohjais-Tromssassa ja Finnmarkussa, mutta niitä löyttyyt kans keski ja etelä Norjassa; Østlandissa, Sørvestlandissa ja Trønderlaagissa.

Lær mer om NKF.

%d bloggers like this: