Alfabet og uttale

Kvensk grammatik. 2018. Ann-Mari Isaksen

Alfabet og uttale

I kvensk er det 31 bokstaver, 9 vokaler og 22 konsonanter.

Aa Bb Cc Dd Ðđ Ee Ff Gg Hh Ii

Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Šš

Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ää Öö Åå

De fleste bokstavene uttales likt på norsk og kvensk, men det finnes noen forskjeller. Når vi skriver og leser kvensk, bruker vi bokstavene o, u og y på annen måte enn på norsk. I tillegg har kvensk bokstaver ä og ö.

Kvensk O uttales som en norsk Å.
Kvensk U uttales som en norsk O.
Kvensk Y uttales som en norsk U.
Kvensk Ä uttales om norsk Æ.
Kvensk Ö uttales om norsk Ø.

Vokaler og konsonanter

I kvensk finnes det korte og lange vokalene og konsonanter. Man kan finne dem i begynnelsen, i midten eller i slutten av er ord. Det er veldig viktig å lære en forkjell mellom lange og korte vokalene og konsonanter.

  • tuli betyr “ild” mens tuuli betyr “vind”.
  • uni betyr “søvn” mens uuni betyr “ovn”.
  • kuka betyr “hvem” mens kukka betyr “blomst”.
  • sata betyr “hundre” mens sattaa betyr “det regner”

%d bloggers like this: