Om oss

Vadsø kvenske språksenter ligger inne på Vadsø Museum - Ruija Kvenmuseum. Bilde (c) Varanger Museum/Monica Milch Gebhardt.

Vadsø kvenske språksenter – Vesisaaren kväänin kielisentteri ble stiftet 9.7.2018 og blir offisielt åpnet 15.3.2019. Språksenteret er stiftet for å utvikle og støtte kvensk språk og kultur i Varanger-området. Målet til språksenteret er å gi opplæring til kvener og andre som har lyst til å lære kvensk og om den kvenske kulturen.

På språksenteret jobber det en ansatt. Språksenteret har også et styre. Styremedlemmer er Trygg Jakola (leder av styret), Mia Krogh (avdelingsleder av Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum) og Sigurd Johan Richardsen (Vadsø kommune). Språksenteret er sammenlokalisert med Vadsø Museum- Ruija Kvenmuseum i Grensen 1. Senteret er åpen fra mandag til fredag kl 10.00-15.00. Kurs og aktiviteter kan avtales etter språksenters åpningstider.

“Et språksenter har en svært viktig funksjon for å styrke et truet språk i et lokalsamfunn. Det er derfor med glede at regjeringen nå gir tilskudd til etablering av to nye kvenske språksentre i Finnmark, som ikke har hatt slike sentre før.” – Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Tiettoo meistä

Kväänin Kielisentteri Vesisaaren mooli oon elästyttäät ja vahventtaat kväänin kieltä Varangissa. Kielisentterissä työtelee yksi henki: Raymond Olufsen oon sentterin johtaaja, jonka tehtäävä oon kans koordineerata kielityötä ja opetusta.

Kielisentterin toimmee valvvoo styyri, jossa styyrinjohtaaja oon Trygg Jakola, ja muut jäsenet oon Vesisaaren museumin osastonjohtaaja Mia Krogh ja kommuuninstyyrin jäsen Sigrud Johan Richardsen.

Kväänin Kielisentteri Vesisaari sijaittee Vesisaaren museumissa. Sie saatat tulla käymhään meiän tykönä silloin ko museumi oon auki, tiistaista perjantaihin klo 10–15, eli sie saatat soppiit meiän kans jos halluut tulla eri aikhaan.

%d bloggers like this: