Om oss.

“Jeg håper de tre nye kvenske språksentrene vil inspirere flere til å lære seg språket og bidra til at de som allerede kan språket, bruker det enda mer.”

Monica Mæland

“Et språksenter har en svært viktig funksjon for å styrke et truet språk i et lokalsamfunn. Det er derfor med glede at regjeringen nå gir tilskudd til etablering av to nye kvenske språksentre i Finnmark, som ikke har hatt slike sentre før.”

Monica Mæland