Monica Mæland

“Jeg håper de tre nye kvenske språksentrene vil inspirere flere til å lære seg språket og bidra til at de som allerede kan språket, bruker det enda mer.”