For å støtte og utvikle kvensk kultur og språk i Varanger

Vadsø kvenske språksenter – Vesisaaren kväänin kielisentteri ble stiftet 9.7.2018 og hadde en offisiell åpning 15.3.2019 på Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum. Hovedmålet til språksenteret er å støtte og utvikle kvensk kultur og språk i Varanger.

Språksenteret er sammenlokalisert med Vadsø Museum- Ruija Kvenmuseum i Grensen 1. Vi er åpen fra mandag til fredag kl 10.00-15.00.  Kurs og aktiviteter kan avtales etter språksenterets åpningstider.

Vi er stengt i juli 2019. God sommer!

Les mer om språkkurs Les mer om språkdusj Les mer om språkkafé

Nyheter

Om oss.

“Jeg håper de tre nye kvenske språksentrene vil inspirere flere til å lære seg språket og bidra til at de som allerede kan språket, bruker det enda mer.”

Monica Mæland

“Et språksenter har en svært viktig funksjon for å styrke et truet språk i et lokalsamfunn. Det er derfor med glede at regjeringen nå gir tilskudd til etablering av to nye kvenske språksentre i Finnmark, som ikke har hatt slike sentre før.”

Monica Mæland