For å støtte og utvikle kvensk kultur og språk i Varanger

Vadsø kvenske språksenter – Vesisaaren kväänin kielisentteri ble stiftet 9.7.2018 og hadde en offisiell åpning 15.3.2019 på Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum. Hovedmålet til språksenteret er å støtte og utvikle kvensk kultur og språk i Varanger.

Språksenteret er sammenlokalisert med Vadsø Museum- Ruija Kvenmuseum i Grensen 1. Vi er åpen fra mandag til fredag kl 10.00-15.00.  Kurs og aktiviteter kan avtales etter språksenterets åpningstider.

Den første språkdusjen blir arrangementet 11. april kl 17.00-17.30.
Språksenteret arrangerer også den første språkkaféen med Nord-Varanger Kvenforening 10. april kl 18.00.

Les mer om oss Les mer om språkdusj Les mer om språkkafé

Nyheter

Om oss.

“Jeg håper de tre nye kvenske språksentrene vil inspirere flere til å lære seg språket og bidra til at de som allerede kan språket, bruker det enda mer.”

Monica Mæland

“Et språksenter har en svært viktig funksjon for å styrke et truet språk i et lokalsamfunn. Det er derfor med glede at regjeringen nå gir tilskudd til etablering av to nye kvenske språksentre i Finnmark, som ikke har hatt slike sentre før.”

Monica Mæland