For å støtte og utvikle kvensk kultur og språk i Varanger

Vadsø kvenske språksenter – Vesisaaren kväänin kielisentteri ble stiftet 9.7.2018 og hadde en offisiell åpning 15.3.2019 på Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum. Hovedmålet til språksenteret er å støtte og utvikle kvensk kultur og språk i Varanger.

Språksenteret er sammenlokalisert med Vadsø Museum- Ruija Kvenmuseum i Grensen 1. Vi er åpen fra tirsdag til fredag kl 10.00-15.00.  Kurs og aktiviteter kan avtales etter språksenterets åpningstider.

Les mer om språkkurs Les mer om språkdusj Les mer om språkkafé

Nyheter

Språkdusjen er igjen her!

Oppstart er torsdag 29. august kl 18.00 på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum! Alle, gamle og nye deltakere, er hjertelig velkommen til å bli med! Og som sist, er det fortsatt gratis!

Om oss.

“Jeg håper de tre nye kvenske språksentrene vil inspirere flere til å lære seg språket og bidra til at de som allerede kan språket, bruker det enda mer.”

Monica Mæland

“Et språksenter har en svært viktig funksjon for å styrke et truet språk i et lokalsamfunn. Det er derfor med glede at regjeringen nå gir tilskudd til etablering av to nye kvenske språksentre i Finnmark, som ikke har hatt slike sentre før.”

Monica Mæland